و خدا هدیه دریافت کرد

gift to god

همه‌ی بچه‌ها هنرمند هستند، مساله این است که چگونه می‌توان در بزرگسالی هم هنرمند باقی ماند.  — پابلو پیکاسو

All children are artists. The problem is how to remain an artist once he grows up.  — Pablo Picasso

مشترک خوراک بامدادی شوید
کامل
فقط مطالب
فقط لینکدونی