توسعه‌یافته‌ترین کشور آفریقا کدام است؟

سوال: بر اساس شاخص توسعه انسانی (human development index)، توسعه‌یافته‌ترین کشور آفریقایی کدام است؟

راهنمایی: شاخص توسعهٔ انسانی بر مبنای محاسبات آماری و با در نظر گرفتن معیارهایی نظیر سطح رفاه عمومی به خصوص رفاه کودکان محاسبه می‌شود که شامل سه بعد اصلی زیر است:

  • عمر طولانی و سالم: امید به زندگی در لحظهٔ تولد
  • دسترسی به دانش و معرفت: میانگین سال‌های آموزش در مدرسه، مدت زمان رسمی آموزش در مدرسه
  • سطح زندگی قابل قبول (درآمد سرانهٔ ناخالص ملی)

بر اساس شاخص توسعهٔ انسانی کشورهای دنیا به چهار دستهٔ اصلی «توسعهٔ انسانی بسیار زیاد»، «توسعهٔ انسانی زیاد»، «توسعهٔ انسانی متوسط» و «توسعهٔ انسانی کم» تقسیم می‌شوند. کشور مورد نظر ما در دستهٔ «توسعهٔ انسانی زیاد» قرار دارد و توسعه‌یافته‌ترین کشور آفریقایی است.

پاسخ را این‌جا ببینید.


با توجه به فیلتر بودن بامدادی در ایران، لطفا مطالب آن‌را از طریق اشتراک در خوراک آن پی‌گیری کنید. استفاده از مطالب و عکس‌های منتشر شده در وبلاگ‌ها و فوتوبلاگ‌های من به شرط «نقل قول دقیق»، «ذکر ماخذ» و «ارجاع لینک به اصل پست» بلا مانع است.