لینک‌های روز (05-06-2008)

  • وقتی آدم سرشار باشد نتیجه‌اش این می‌شود که وبلاگ روزمره‌هایش از برخی کتاب‌هایی که بعضی از «استادها» می‌نویسند پربارتر است.

مشترک خوراک بامدادی شوید
کامل
فقط مطالب
فقط لینکدونی