نقاط زیر را به هم وصل کنید

شکل زیر متشکل از ۹ نقطه را در نظر بگیرید. مساله دو قسمت دارد:

قسمت اول: با چهار خط مستقیم (چهار پاره خط) همه‌ی نقاط زیر را به هم وصل کنید. شما نباید قلم خود را از روی کاغذ یا صفحه‌ی مونیتور بردارید و در ضمن هر نقطه فقط و فقط یک‌بار می‌تواند در مسیر قلم شما قرار بگیرد.

قسمت دوم: آیا می‌توانید فقط با ترسیم یک خط مستقیم (یک پاره خط) همه‌ی این نقاط را به هم وصل کنید؟

برای حل این مساله ۵ دقیقه فرصت دارید. پاسخ را می‌توانید این‌جا ببینید.


با توجه به فیلتر بودن بامدادی در ایران، لطفا مطالب آن‌را از طریق اشتراک در خوراک آن پی‌گیری کنید. استفاده از مطالب و عکس‌های منتشر شده در وبلاگ‌ها و فوتوبلاگ‌های من به شرط «نقل قول دقیق»، «ذکر ماخذ» و «ارجاع لینک به اصل پست» بلا مانع است.