شیرها و خط‌ها

تعدادی (زوج) سکه به صورت کاملا تصادفی روی میز  قرار دارند و شما می‌دانید دقیقا نیمی از آن‌ها شیر هستند و نیم دیگر خط. چشم‌های شما بسته است و دست‌کش دستتان است. شما می‌توانید سکه‌ها را جابجا یا برعکس کنید اما نمی‌توانید شیر یا خط بودن آن‌ها را تشخیص دهید.

قرار است سکه‌ها را به دو دسته تقسیم کنید به طوری که تعداد شیرها و خط‌های دستهٔ اول با تعداد شیرها و خط‌های دستهٔ دوم مساوی باشد. چطور این‌کار را می‌کنید؟

پاسخ را این‌جا ببینید.


با توجه به فیلتر بودن بامدادی در ایران، لطفا مطالب آن‌را از طریق اشتراک در خوراک آن پی‌گیری کنید. استفاده از مطالب و عکس‌های منتشر شده در وبلاگ‌ها و فوتوبلاگ‌های من به شرط «نقل قول دقیق»، «ذکر ماخذ» و «ارجاع لینک به اصل پست» بلا مانع است.