کاریکاتور روز: نظم نوین جهانی

polyp_cartoon_new_world_order

نظم نوین جهانی: روز خوبی داشته باشید (Have A Nice Day)

طرح از پولیپ (Polyp) — زیر نویس فارسی از من است.

Advertisements