ترانه‌ی روز: چند بار باید بالا را نگاه کند تا آسمان را ببیند؟

همین‌طور که داشتم به صورت تصادفی آهنگ‌ها را گوش می‌دادم از اعماق آی‌پاد این ترانه‌ بیرون جست و انگار نه انگار که سال‌هاست صدها بار گوش‌اش داده‌ام باز هم تازه بود. عنوان این ترانه به این معنی است که پاسخ این سئوال‌ها در هیچ کتاب یا نوشته‌ای نیست، بلکه در همه جا حضور دارد. چنان واضح و مشخص که انگار پاسخ در هوایی که تنفس می‌کنیم و در بادی که می‌وزد حضور دارد.
.
با هم گوش کنیم:‌ باب دیلن (Bob Dylan) و ترانه‌ی ماندگار وزیدن در باد (Blowing in the Wind):

.

.
این هم متن ترانه و برگردانش به فارسی که البته می‌توانست خیلی بهتر از این‌ها ترجمه شود اما برای دنبال کردن متن انگلیسی بد نیست.
.
وزیدن در باد
چند جاده را باید مرد طی کند
تا بتوان او را مرد خواند؟
چند دریا را باید قوی سپید در نوردد
تا بتواند در شن‌ها بیآرامد؟
..

چندبار باید گلوله‌های توپ در هوا پرواز کنند
تا برای همیشه ممنوع شوند؟
پاسخ، دوست من، در بادها می‌ِوزد
پاسخ در باد می‌وزد.

.

چند سال باید بر کوه بگذرد
تا به دریا شسته شود؟
چند سال باید بر بعضی از مردمان بگذرد
تا اجازه‌ یابند آزاد زندگی کنند؟

.

چند بار باید سرش را برگرداند
و خیلی ساده وانمود کند که نمی‌بیند؟
پاسخ، دوست من، در بادها می‌ِوزد
پاسخ در باد می‌وزد.

.

چند بار باید به بالا نگاه کند
تا آسمان را ببیند؟
چند گوش باید داشته باشد
تا صدای گریه‌ی مردم را بشنود؟

.

چند نفر باید بمیرند
تا متوجه شود که مردمان زیادی مرده‌اند؟
پاسخ، دوست من، در بادها می‌ِوزد
پاسخ در باد می‌وزد.


Blowin› in the Wind

How many roads must a man walk down
Before you call him a man?
How many seas must a white dove sail
Before she sleeps in the sand?
.
How many times must the cannonballs fly
Before they’re forever banned?
The answer, my friend, is blowing in the wind
The answer is blowing in the wind.

.

How many years must a mountain exist
Before it is washed to the sea?
How many years can some people exist
Before they’re allowed to be free?

.

How many times can a man turn his head
and pretend that he just doesn’t see?
The answer, my friend, is blowing in the wind
The answer is blowing in the wind.

.

How many times must a man look up
Before he can see the sky?
How many ears must one man have
Before he can hear people cry?

.

How many deaths will it take till he knows
That too many people have died?
The answer, my friend, is blowing in the wind
The answer is blowing in the wind.


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: